Godkjenner prøveproduksjon The Rolvsnes discovery has 30 m oil column in porous granitic basement that is in pressure communication with Edvard Grieg.

Godkjenner prøveproduksjon

Olje- og energidepartementet godkjenner søknad fra operatøren Lundin Norway om prøveutvinning fra Rolvsnes-funnet ved Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

– En vellykket test kan åpne opp for leting i grunnfjell også i andre områder på norsk sokkel, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Rolvsnes-funnet ligger i utvinningstillatelse 338 C like sør for Edvard-Grieg feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Rolvsnes ble påvist i 2009 i en type reservoar som det ikke foregår utvinning fra på norsk sokkel fra før – oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell.

Olje- og energidepartementet godkjenner nå søknaden fra operatør Lundin om prøveutvinning fra Rolvsnes-funnet. Tillatelsen er gitt for en varighet på 12 måneder. Utvinningen vil skje med gjenbruk av en avgrensingsbrønn som ble boret på feltet i 2018. Brønnen knyttes opp mot plattformen på Edvard Grieg-feltet og olje og gass vil bli prosessert og eksportert sammen med olje og gass fra Edvard Grieg- og Solveig-feltene. Planlagt oppstart er i andre kvartal 2021.

— Prøveutvinningen på Rolvsnes er et svært spennende prosjekt. Dersom rettighetshaverne lykkes kan vi i framtida håpe på flere nye felt i denne typen reservoar. Myndighetene er opptatt av at selskapene hele tiden ser etter nye muligheter for verdiskaping fra norsk sokkel til glede for hele samfunnet, sier  statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP).

Det har tidligere ikke vært forekomster etter olje i et reservoar som på Rolvsnes i Nordsjøen – oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell. Nå godkjenner OED Lundins prøveutvinning – og dersom det gir gode resultater, kan neste steg bli en utbygging av Rolvsnes i Nordsjøen. Foto: Lundin Norway AS

Tidligere har ikke oljeforekomster i grunnfjell blitt ansett som drivverdig. Reservoarsteinen kan være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell. Dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan grunnfjell ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner. Ved sterk grad av forvitring er granitten oppløst og har gode reservoaregenskaper

Dersom prøveutvinningen gir gode resultater, kan neste steg bli en utbygging av Rolvsnes. I tillegg vil en vellykket test åpne opp for leting i grunnfjell også i andre områder på norsk sokkel.

I sommer planlegger Lundin en letebrønn i Goddo som er et prospekt i oppsprukket forvitret grunnfjell i nærområdet til Rolvsnes.

Rolvsnes ligger i utvinningstillatelse 338 C der Lundin (80 pst.) og OMV (20 pst.) er rettighetshavere.

Les hele historien om Rolvsnes og det lovende prospektet Goddo i GEO 08/2018:

“- Dette reservoaret er unikt, sier Else Margrethe Grandal, seniorgeolog i Lundin Norway.

Kollegaene bekrefter at hun har sine ord i behold. Det finnes sannsynligvis ikke noe tilsvarende reservoar andre steder i verden. I alle fall har ikke geologene i Lundin funnet noe som ligner i sin søken etter en analog som de kan lære av.

– Det nærmeste vi kommer for å finne noe som ligner er faktisk landskapet og berggrunnen på Bømlo, øygruppen utenfor Stord, forteller sjefsgeofysiker Jan-Erik Lie.

Forklaringen på dette paradokset er at de harde, siluriske bergartene på Bømlo har blitt slitt ned til et peneplan, at de er gjennomskåret av sprekke- og forkastningssystemer på mange skalaer, og at de tett opp til sprekkene er sterkt forvitret, på mange forskjellige skalaer. At bergartene er forvitret …”

 

X