Hurri er tørr

Hurri er tørr

Lundin har avsluttet boreoperasjonen på Hurri (7219/12-3S) sør i Barentshavet. Brønnen var tørr skriver selskapet i en pressemelding.

Brønn 7219/12-3S, Hurri, i lisens 533 er tørr. Målet med brønnen var å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i Hekkingen-formasjonen (øvre jura) og Stø-formasjonen (midtre jura).
Brønnen påtraff ikke noe reservoar i Hekkingen-formasjonen og et godt reservoar i Stø-formasjonen, men det var ingen tegn på hydrokarboner. Lundin har hentet inn data og gjort prøvetaking.
Lundin Norway er operatør i lisens 533 med 35% eierandel. Parntere i lisensen er Aker BP (35%) og DEA Norge (30%).
Oljedirektoratet skriver i sin pressemelding at sekundært letemål var å undersøke reservoarpotensialet i to reservoarnivå av tidligkritt og sentrias/tidligjura alder (Kolje- og Tubåenformasjonen). I Koljeformasjonen ble det påtruffet et tynt vannførende sandsteinslag med dårlig reservoarkvalitet og i Tubåenformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteinslag på til sammen om lag 40 meter med moderat reservoarkvalitet.
Brønnen er boret om lag 34 kilometer nordvest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta), og om lag 2,5 kilometer sørvest for funnbrønnen 7219/12-1 (Filicudi).
Dette er sjette letebrønn i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.
Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2682 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder.
Pressemelding fra OD

Older Post
X