IEAs nullutslippsmål er fullstendig urealistisk

IEAs nullutslippsmål er fullstendig urealistisk

Den unisone og servile aksepten av IEA-rapportens foreslåtte veikart viser at verken politikere, miljøvernorganisasjoner eller journalister har satt seg inn i premissene.

Det internasjonale energibyrået (IEA) offentliggjorde nylig rapporten «Net Zero by 2050». Her får vi angivelig forklart hva som må til for å nå nullutslippsmålet innen 2050. Men det blir sært dyrt, ekstremt vanskelig og får i tillegg alvorlige konsekvenser både for klodens natur og oss mennesker. I teorien skal det være mulig, ifølge IEA, men eksemplene nedenfor viser at det i praksis blir umulig.

«For å tilfredsstille etterspørselen etter batterier, må det åpnes nesten 20 (!) gigantiske batterifabrikker hvert eneste år frem mot 2030.»

Det foreslåtte scenarioet, der Norge faser ut olje- og gassproduksjonen, gjør at natur- og miljøvernorganisasjoner, samt en rekke politikere, uttrykker nærmest euforisk glede over IEA sitt sterke utsagn. De burde imidlertid tatt seg tid til å lese resten av rapporten for å forstå konsekvensene av veivalget.

For naturen og naturmangfoldet er det nemlig mildt sagt urovekkende, og neppe en utvikling vi ønsker.

«For å nå målet i veikartet, må det bygges ett slikt anlegg [Langskip] annenhver dag, hvis vi starter nå. Det gjør vi ikke.»

Les hele ytringen i Finansavisen for 8. juni 2021.

IEA-rapporten vil bli tatt opp til diskusjon på konferansen NCS Exploration Strategy 17.-18. november 2021.

 

X