Kjøp av Premier fullført

Kjøp av Premier fullført

 

Det norske oljeselskap (DETNOR) meldte 16. november at det var inngått en avtale om å kjøpe Premier Oil Norge AS, herunder Premier Oil plc’s norske eierandeler for et kontantvederlag på 120 millioner dollar på gjeldfri basis. Oppkjøpet er nå fullført.
Med selskapet følger operatørskapet på Vette-utbyggingen med de tilstøtende lisensene Mackerel og Herring (50% eierskap), en ikke-operert eierinteresse i Frøy-feltet (50% eierskap) og syv letelisenser i Nordsjøen. Premier har 26 ansatte i Norge.
Les hele pressemeldingen her
X