Kjøper Tullows’s andel i Wisting

Statoil øker sin eierandel i fire lisenser på norsk sokkel. Transaksjonen omfatter Wisting-funnet i Barentshavet.

– Denne transaksjonen gjenspeiler vår sterke tro på letepotensialet på norsk sokkel, og vår forpliktelse til å skape verdier i Barentshavet, sier Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.
Statoil har bygget opp en betydelig leteportefølje i Barentshavet gjennom lisensrunder og transaksjoner. Gjennom denne transaksjonen vil Statoil ha den største eierandelen i Wisting-funnet, som hittil er det eneste store funnet i Hoop-området i Barentshavet. Statoil har en sterk posisjon i Hoop-området, og ser ytterligere letepotensial som kan gi synergieffekter i området.
– Vi ønsker å bidra med vår erfaring, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv og lønnsom utvikling av Wisting-funnet. Statoil har utviklet nye teknologier, som for eksempel undervannskonseptet Cap-X, og fremmet industrisamarbeid om leteaktiviteter gjennom Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) for å levere sikre og effektive operasjoner, sier Averty.
Det må gjøres nye og betydelige funn for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel, og tilførsel av ressurser fra Nord-Norge er sentralt for å nå dette målet. Oljedirektoratet anslår at de utvinnbare ressursene i Wisting-funnet er på 241 millioner fat oljeekvivalenter (foe).
Avtalen gir også tilgang til interessante leteprospekter i Norskehavet og Barentshavet, som vil bli modnet for eventuell boring i 2018.
Transaksjonen er betinget av godkjenning fra myndighetene.

Statoil_Wisting_lisenser

Statoil kjøper 4 lisenser fra Tullow Oil. Kartografi: Statoil ASA

 

Lisens Område Andel som overføres til Statoil Statoils nye eierandel i lisensen
PL537 Hoop (Wisting) 20 % 35 %
PL855 Hoop 20% 55 %
PL695 Tromsøflaket 40 % 40 %
PL843 Norskehavet 20 % 40 %

Til pressemeldingen

X