Jakter på store mengder gass

Jakter på store mengder gass

I dag begynner boringen av prospektet Kvalross i Barentshavet. Wintershall er operatør, og Faroe Petroleum og Petoro er partnere.

«Primærmåleter det store gassprospektet Kvalross. På vei ned mot Kvalrossprospektet bores brønnen gjennom en øvre Trias kanal med sandsteiner tilhørende Snaddformasjonen. Dissekanalsandsteinene danner Kvaltannprospektet, som er et lite oljeprospekt,» skriver Wintershall i sin søknad om boretillatelse. Brønnen ligger ca. 180 km fra Goliatfeltet, og rett vest av gassfunnet Norvarg.
Licence PL611, which contains the Kvalross prospect, is located in the Norwegian Barents Sea to the south of OMV’s significant Wisting and Hanssen oil discoveries.  The well will test two independent targets, namely: the Kvalross prospect with significant oil and gas resource potential within Lower Triassic Klappmyss Formation clinoform reservoir; and the Kvaltann prospect which has additional oil potential within a Mid-Late Triassic Snadd Formation channel, skriver Faroe Petroleum i en pressemelding.
Lisensen ble tildelt i Mai 2011 i den 21. konsesjonsrunden. Wintershall er operatør (40%) , med Petoro (20%) og Faroe Petroleum som partnere (40%).
Lisensen dekker til sammen seks blokker i kvadrantene 7223 og 7224, og lisenspartner Faroe Petroleum har anslått uriskede ressurser på mellom 50 og 580 millioner fat.
Do you believe in a huge gas discovery? Place your bet here!

X