Lite funn i Nordsjøen

Lite funn i Nordsjøen

Statoil har gjort et lite funn i utvinningstillatelse 120, like øst for Visundfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Statoil vurderer å videreutvikle funnet i sammenheng med eventuelt andre tilleggsressurser.
Målet med brønnen var å påvise gass og/eller gasskondensat i Lomviformasjonen (midtre trias), og å finne ressurser i nedre- til midtre jura reservoarbergarter (Statfjord- og Brentgruppen i øvre trias – Lundeformasjonen).
Brønnen ble boret øst for Visundfeltet i nordlige del av Nordsjøen. Statoil traff en olje/gass/kondensat kolonne på omtrent 85 meter i Lundeformasjonen, og 40 meter med moderat til god reservoarkvalitet. I Brentgruppen ble det ikke påtruffet hydrokarboner. Størrelsen på funnet er foreløpig estimert til mellom 0,4 og 1,1 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter.
Brønnen er ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
Dette er den 26. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 120. Brønn 34/8-16 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3875 og 3830 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Hegregruppen i trias. Havdypet er 380 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Trym.
Les saken på npd.no

X