Lite funn på Askja

Lite funn på Askja

Statoil har gjort et lite funn på Askja South East. Avgrensningsbrønn 30/11-12 A var tørr.

Lite oljefunn og tørr avgrensningsbrønn sørvest for Oseberg Sør-feltet i Nordsjøen – 30/11-12 S og 30/11-12 A.
Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-12 S og avgrensningsbrønn 30/11-12 A.
Brønnene er boret to kilometer sør for funnet 30/11-9 A (Askja Øst) og om lag 35 km sørvest for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.
Hensikten med brønn 30/11-12 S var å påvise petroleum i tre sandsteinslag i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Hensikten med brønn 30/11-12 A var å avgrense i tilfelle det ble gjort funn i 30/11-12 S.
30/11-12 S påtraff en total oljekolonne på 37 meter i øvre del av Tarbertformasjonen, hvorav om lag 30 meter med gode til moderate reservoaregenskaper. 30/11-12 A, som ble boret lengre ned på strukturen, påtraff tilsvarende reservoarbergarter, men er tørr.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,7 og 2,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil inngå i evalueringen av en ny feltutbygging sammen med tidligere funn i området.
Det er samlet inn data og og tatt prøver i begge brønnene.
Brønnene 30/11-12 S og 30/11-12 A ble boret til vertikale og totale dyp av henholdsvis 3669 og 3671 og 3609 og 4144 meter under havflaten. 30/11-12 S ble avsluttet i Nessformasjonen og 30/11-12 A i Tarbertformasjonen.
Brønnene er 12. og 13. letebrønn i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.
Havdypet er 110 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/11-12 S og 30/11-12 A ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som forsetter borekampanjen med boring av undersøkelsesbrønn 30/11-13 S i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.

X