Lite funn på BeerenbergUndersøkelsesbrønn 30/11-13 Beerenberg i PL 272. Illustrasjon: NPD

Lite funn på Beerenberg

Statoil gjorde et lite gass- og kondensatfunn i letebrønn 30/11-13 i PL 272 sørvest for Oseberg Sør i Nordsjøen.

Brønnen ble boret åtte kilometer sørøst for funnet 30/11-8 S (Krafla) og om lag 27 kilometer sør for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Nessformasjonen).
Brønnen påtraff gasskolonner i 2 nivåer i øvre del av Tarbertformasjonen, henholdsvis 5 og 31 meter totalt, hvorav 4 og 22 meter med gode til moderate reservoaregenskaper. Sekundært letemål i Nessformasjonen er vannførende.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil inngå i evalueringen av en ny feltutbygging sammen med tidligere funn i området.
Det er samlet inn data og tatt prøver i brønnen.
Brønn 30/11-13 ble boret til et vertikalt dyp på 3313 meter under havflaten og ble avsluttet i Nessformasjonen.
Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 272. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene i 2001.
Havdypet er 106 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.
Brønn 30/11-13 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som fortsetter borekampanjen med boring av undersøkelsesbrønn 30/11-14 i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.
Pressemelding

X