Lite gass og kondensat-funnBrønn 30/4-3S Herja Kartografi: Oljedirektoratet

Lite gass og kondensat-funn

Total E&P har gjort et lite gass og kondensat-funn nordøst for Martin Linge-feltet i Nordsjøen.

Brønn 30/4-3 S ble boret nordøst for Martin Linge-feltet i Nordsjøen i PL 043. Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i midre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen ble avsluttet i Dunlingruppen i tidlig jura.
Brønnen påtraff gass og kondensat i Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonen i Brentgruppen. Reservoarkvaliteten var god. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.
Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen ble formasjonstestet.
Brønnen har tilført tilleggsressurser til Martin Linge utbyggingen og er komplettert med hensikt å sette den i produksjon ved oppstart av feltet.
30/4-3 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 043. Tillatelsen ble tildelt i 1976.
Pressemelding

 

X