Lite gassfunn i NorskehavetBrønn 6507/8-9 Kartografi: NPD

Lite gassfunn i Norskehavet

Statoil fant gass nordøst for Heidrun i Norskehavet.

 

Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 124, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-9.
Brønnen er boret om lag 9 kilometer nordøst for Heidrun-feltet i Norskehavet og om lag 270 kilometer sørvest for Sandnessjøen.
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter tilhørende midtre og/eller nedre jura (Fangst- og/eller Båtgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Båtgruppen).
Brønnen påtraff en gasskolonne på totalt om lag 80 meter i Åreformasjonen i Båtgruppen, hvorav 35 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist 2185 meter under havflaten. I sekundært letemål ble det påtruffet flere vannfylte sandsteinslag med god reservoarkvalitet i nedre deler av Åreformasjonen i Båtgruppen.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,7 og 1,2 milliarder standardkubikkmeter (Sm3 ) utvinnbar gass. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 124vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Heidrun-feltet.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 124. Tillatelsen ble tildelt i 10. konsesjonsrunde i 1986.
Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
X