Lundin kutter kraftig

Lundin kutter kraftig

Både letekostnadene og utviklingskostnadene reduseres kraftig i 2016. Selskapet reduserer driftsinvesteringene med hele 1,8 milliarder.

Dette er en nedgang på 26 prosent fra 2015. Lete- og avgrensningsaktiviteten utgjør 145 millioner dollar, en nedgang på hele 64 prosent fra 2015-budsjettet.
– Vårt lete og avgrensningsbudsjett vil forbli fokusert på våre tre viktigste vekstområder: det sørlige Barentshavet og Utsirahøyden i Norge, og Sabah-området i Malaysia. Lundin er godt posisjonert for å dra full nytte av betydelig reduserte riggrater , sier konsernsjef Alex Schneiter i pressemeldingen.
Samtidig opplyses at Lundin per utgangen av 2015 hadde påviste og sannsynlige reserver på 685 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og deres beste estimat for betingede ressurser (contingent resources) er 386 MMboe.
Påviste og sannsynlig reserver ved utgangen av foregående år var på 187,5 millioner fat oljeekvivalenter.
«Hovedgrunnen til økningen i reserver ved årslutt i 2015 relaterer seg til at Johan Sverdrup har blitt inkludert som reserver for første gang».
«95 prosent av reservene knytter seg til Norge og olje utgjør 96 prosent av Lundins reserver».
Økningen skriver seg også fra sterkere reserveanslag fra Edvard Grieg-feltet og positive revideringer av reserverne på Volund-feltet, som motvirker en negativ revisjon av Brynhild-feltet, ifølge selskapet. Reservene er inkludert fullføring av Singa-salget i Indonesia i 2015.
Lundin har en produksjon på mellom 60.000 og 70.000 oljeekvivalenter per dag i 2016, der 80 prosent ventes komme fra norsk sokkel.
Lundin-sjefen påpeker i et utfordrende oljeprisklima, er sterk fokus på driftseffektivitet, produksjonsutvikling og kostnadsdisiplin øverst på agendaen.
– Dette vil være avgjørende for å opprettholde en sunn balanse. Jeg er overbevist om at Lundin Petroleum vil komme ut av denne seneste sykelen med en veksthistorie som er sterkere enn noen gang, sier Schneiter.

X