Godt reservoar i perm-triasLundin har boret 2 nye avgrensningsbrønner på Alta-funnet. Funnet ble påvist i karbonatbergarter i Gipsdalengruppen i oktober 2014.

Godt reservoar i perm-trias

Lundins 2 nye avgrensningsbrønner på Alta-funnet viser godt reservoar i sen perm-tidlig trias reservoar.

 

Hensikten med de to brønnene (7220/11-4 , 7220/11-4 A) var å avgrense østflanken av Alta-funnet fra 2014 ved å undersøke reservoarutbredelse av konglomerater av sen perm til tidlig trias alder, samt karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen).

Et annet mål var å få mer kunnskap om hydrokarbonkolonner og og kvaliteten til reservoarbergarter av karbon alder (Falkformasjonen).

Les om Gohta-funnet.
Begge brønnene fant olje og gass i konglomerater av senperm til tidligtrias alder, mens 7220/11-4 A også påtraff hydrokarboner i Ørnformasjonens karbonatbergarter .

I begge brønnene varierte reservoarkvaliteten gjennom oljekolonnen. Flere soner har meget god permeabilitet. Hydrokarbonkontaktene var de samme i begge brønnene.
Trykkdata viser samme hydrokarbonkontakter som observert i tidligere brønner boret på funnet og bekrefter god kommunikasjon over Alta-strukturen.
En formasjonstest blegjennomført i brønn 7220/11-4. Maksimum produksjonsrate var på 960 Sm3 olje (6000 fat per dag) og 93000 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen bekreftet meget gode reservoaregenskaper og god lateral kontinuitet i konglomeratreservoarene.
Hvordan brønnene påvirker ressursestimatet sier pressmeldingen fra Oljedirektoratet ingenting om.
Før brønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 120 og 400 fat utvinnbare oljeekvivalenter.
X