Mol Norge med olje/gassfunn ved Balder/RinghorneKartgrunnlag: norskpetroleum.no

Mol Norge med olje/gassfunn ved Balder/Ringhorne

De to brønnene påviste olje og gass i Skagerrakformasjonen, mens de primære letemålene skuffet. Hydrokarboner ble også påvist fra eocen og i flere nivåer helt ned i grunnfjellet.

Letebrønnen 25/8-19 S og avgrensningsbrønn 25/8-19 A (Evra/Iving) påviste olje og gass like ved feltene Ringhorne/Balder for operatør Mol Norge. Andre rettighetshavere Lundin, Wintershall DEA og Pandion i PL 820 S.

Ett foreløpig ressursestimat på 13 – 70 millioner fat olje og gass er oppgitt kun for Skagerrakformasjonen. Lisensen vil fortsette arbeidet med å evaluere de andre petroleumsførende lagene.

Ifølge Oljedirektoratet (OD) skuffet hovedmålene. Det ble ikke påvist injektittsander verken i eocen eller i paleocen for Evra i hovedbrønnen 25/8-19 S.

Avgrensningsbrønnen 25/8-19 A fant derimot en tynn gass- og oljeførende sandstein (injektitter), totalt ble det påvist åtte meter med reservoar, med en to meter tykk oljekolonne i eocen.

Letemålet Iving påviste et vannfylt reservoar i Nansenformasjonen med et tykt sandsteinslag med gode til veldig gode reservoaregenskaper, noe som også ble bekreftet i avgrensningsbrønnen.

Derimot leverte flere av de sekundære letemålene. I hovedbrønnen ble det påvist hydrokarboner både i den paleocene Heimdalformasjonen, i Erikssonformasjonen av nedre juraalder, i den sen-triassiske Skagerrakformasjonen og til slutt i forvitret og oppsprukket grunnfjell.

I Heimdalformasjonen ble det påvist tynne oljeførende sandsteinslag på i alt syv meter med gode til veldig gode reservoaregenskaper.

I Erikssonformasjonen ble det påvist seks meter med oljeførende sandstein, med veldig gode til ekstremt gode reservoaregenskaper i 25/8-19 S, mens avgrensningsbrønnen påviste et vannfylt reservoar i samme nivå.

I Skagerrakformasjonen ble en 34 meters gasskolonne ble påvist i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet, over en oljekolonne på minst 45 meter i god til dårlig reservoarkvalitet. Dette utgjør totalt 22 meter med sandstein, ifølge OD. I avgrensningsbrønnen ble det gjort en strømningstest som avslørte moderate strømningsegenskaper her. Olje-vannkontakten ble ikke påvist.

Grunnfjell ble påtruffet under et basalkonglomerat, her ble det påvist en minst 41 meter tykk oljekolonne, men med dårlig til tett reservoarkvalitet. Avgrensningsbrønnen bekrefta også det dårlige reservoaret. Heller ikke her ble olje-vannkontakten påvist.

X