Ny seismikk på GardabankhøgdaSeismikkfartøyet som ble benyttet i innsamlingen: WG Columbus © WesternGeco

Ny seismikk på Gardabankhøgda

Høsten 2017 samlet Oljedirektoratet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardabankhøgda sør for Hopen utenfor Svalbard.

I løpet av høsten 2017 har Oljedirektoratet samlet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardarbankhøgda, som ligger øst og nordøst for Bjørnøya og sør for Hopen.
Fartøyet WG Columbus samlet inn de seismiske dataene i perioden 22. august til 23. september.
«Operasjonen var svært vellykket, vi hadde bra framdrift og fikk samlet inn de linjene vi hadde planlagt,» oppsummerer Lars Jensen, som er ODs prosjektleder for innsamlingen.
Gardarbankhøgda er et geologisk høydedrag som ligger i området mellom Spitsbergenbanken og Hopendjupet.

Kartet viser innsamlingsområdet rundt Gardarbankhøgda i relasjon til området i den østlige delen av Barentshavet Nord som ble presentert av OD våren 2017.
Kartografi: NPD

En av ODs oppgaver er å kartlegge områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. OD skal gjennomføre geologiske kartleggingsprosjekter og tolke innsamlede data for å øke kunnskapsnivået om petroleumspotensialet og komplettere datadekningen for uåpnede områder.
I perioden 2012-2016 gjennomførte OD seismiske undersøkelser i den østlige delen av Barentshavet Nord. Resultatene av dette arbeidet ble presentert våren 2017.
Innsamlingen i 2017 på Gardarbankhøgda, som er en fortsettelse av disse undersøkelsene mot vest, vil gi betydelig bedre datadekning området.
Arbeidet med prosesseringen av de nye seismiske dataene vil etter planen blir ferdigstilt i 3. kvartal 2018. Deretter vil de inngå i OD’s evalueringsprosjekter.

ODs prosjektteam ved mobiliseringen av «WG Columbus» i Hammerfest 22. august 2017. Fra venstre Olvar Løvås, Jan Stenløkk og Lars Jensen.

X