Ny sjef i ENI

Ny sjef i ENI

Phil Hemmens er ansatt som administrerende direktør i Eni Norge etter Ruggero Gheller.

Hemmens er britisk statsborger og har de siste fem årene vært administrerende direktør i Eni UK. I løpet av sin 15 år lange karriere i Eni, har han hatt flere lederstillinger. Han har vært Senior Vice President for sikkerhet, miljø og kvalitet med ansvar for Enis globale HMS innsats, Regional Vice President for Transport systemer i sentral Asia, administrerende direktør for Eni Pakistan og Vice President Tekniske tjenester i Eni Lasmo. Han har også vært Styreleder for flere Eni-selskaper verden over.
Hemmens kjenner Norge gjennom sitt tidligere arbeid i Conoco på Heidrun.
Phil Hemmens er utdannet ingeniør innen fysikk og petroleum fra Imperial College i London og innen Ledelse fra IMD, Lausanne.

Newer Post
X