Nye data = større volumer

Nye data = større volumer

Lundin oppjusterer estimatene på Johan Sverdrup og Edvard Grieg med 55,3 millioner fat oljeekvivalenter.

I børsmeldingen skriver Lundin at oppjusteringen i reservene på 55,3 millioner fat hovedsakelig kommer av endringer knyttet til Johan Sverdrup og Edvard Grieg.
Reserveoppgraderingen på Edvard Grieg er drevet av boreresultater som frem til nå indikerer mer olje i den vestre flanken av feltet enn opprinnelig anslått. Det skal bores en ny avgrensningsbrønn i dette området i løpet av første halvår av 2017.
Oppgraderingen på Sverdrup kommer som følge av at man har funnet ut mer om reservoaret. I tillegg har Lundin også gjort oppgraderinger i reserveestimatet for Alvheim (som drives av Aker BP) og Bertam-feltet i Malaysia.
Reservene som nå legges til grunn er revidert av en tredjepart, ERCE, ifølge meldingen.
Skal også lete mer
I 2017 skal Lundin også bruke mer penger på leting enn i 2016. I fjor var lete- og avgrensningsbudsjettet på 145 millioner dollar, mot 210 millioner dollar i 2017, men mye av budsjettet er øremerket avgrensningsbrønner.
2017-budsjettet for avgrensningsbrønner økes fra 40 til 125 millioner dollar. Mesteparten av disse pengene skal brukes på norsk sokkel. 85 millioner dollar skal investeres i «ny» leting.
Les mer på e24.no

X