Nye lisenser i Danmark

Nye lisenser i Danmark

Ansøgningerne i 7. udbudsrunde er nu færdigbehandlet, og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har besluttet at meddele 16 nye tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, når en redegørelse har været forelagt Folketingets EFK-udvalg. Resultatet indebærer bl.a., at flere nye, udenlandske operatører har fået en tilladelse, og fremover vil være aktive i den danske del af Nordsøen, skriver Energistyrelsen i en pressemelding.
Energistyrelsen sier ingenting om hvilke selskaper som har fått tilbud. Men det fremgår at det samlede arbeidsprogrammet omfatter 2 faste brønner og 24 betingede brønner.
Les hele pressemeldingen her

X