Nytt nærfeltfunn for StatoilStatoil har suksess med sin nærfeltleting tett opp til Gullfaks. I en separat struktur har det blitt funnet enda mer olje og gass.

Nytt nærfeltfunn for Statoil

Statoil har påvist opp mot 20 millioner fat med olje og gass i en separat struktur ca. sju km nordøst for Gullfaks C-plattformen.

Breaking news: Bad news for Korpfjell

RN-Nordic presents Korpfjell-analysis: «Updated risk analysis of prospects in the Barents Sea South-East by implementation of CSEM data» at NCS Exploration – De-risking gone wrong? How to increase commercial success rates.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura, tidligjura og sentrias alder (Brentgruppen, Statfjordgruppen og Lundeformasjonen). I tillegg var det viktig å innhente geologisk informasjon om stratigrafi, egenskaper og poretrykk.
Brønn 34/10-55 S påtraff en total olje- og gasskolonne på om lag 170 meter, hvorav 60 meter er i sandsteiner med gode til meget gode reservoaregenskaper i Statfjordgruppen og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode egenskaper i Lundeformasjonen.
Foreløpig beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 6 og 20 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Brønnen er boret fra Gullfaks C-plattformen til en struktur øst for Gimle-feltet, om lag 7 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet og 7 kilometer sør for Visund Sør-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.
NCS Exploration - Recent Advances in Exploration Technology. De-risking gone wrong? How to increase commercial success rates.

X