Nytt stort oljeselskapDEA-ansatt foran LNG-prosesseringsanlegget på Melkøya Foto: Rolf Estensen

Nytt stort oljeselskap

Sammenslåingen av Wintershall og DEA skaper en stor aktør på norsk sokkel.

Målet er å skape et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa.
Ved å slå sammen disse to Tysklands-baserte aktivitetene ønsker morselskapene å skape grunnlag for ytterligere økonomisk vekst, optimalisere porteføljen til den fusjonerte virksomheten og skape synergier.
Wintershall DEA vil få et betydelig vekstpotensial og bli et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa.
BASF og LetterOne signerte i dag en intensjonsavtale om fusjonering av sine respektive olje- og gassvirksomheter til et joint venture som vil få navnet Wintershall DEA.
BASFs olje- og gassvirksomhet inklusive gasstransport er samlet i Wintershall Group Holding, som består av Wintershall Holding GmbH og dets datterselskaper.
LetterOnes olje- og gassvirksomhet består av DEA Deutsche Erdöl AG og dets datterselskaper.
På mellomlang sikt forventer BASF og LetterOne en børsnotering av Wintershall DEA.

Newer Post
X