OD snur

OD snur

Tilpasser seismikk.

De seismiske undersøkelsene på Tromsøflaket flyttes og tilpasses både det pågående fisket og det kommende fisket etter blåkveite i perioden fra slutten av juli. Oljedirektoratet har dermed tatt hensyn til Fiskarlagets innspill.
For å tilrettelegge for at fiskeriene kunne foregå mest mulig upåvirket av aktiviteten til seismikkfartøyet «Polar Empress» ba Norges Fiskarlag før to uker siden om at den pågående undersøkelsen på Tromsøflaket ble stoppet. Dette ble ikke etterfulgt, men det kom forslag om å flytte undersøkelsen lengre øst i området for å øke avstanden og forsøke å redusere negativ påvirkning på blåkveitefisket.
Periode II
Oljedirektoratet har etter innspill fra flere hold landet på at den seismiske aktiviteten dras lengst mulig unna områdene med fiske etter blåkveite. Vedtaket gjelder både for den pågående første perioden i blåkveitefisket, samt for periode II som innledes 31. juli.
Et tilleggsmoment i saken er at det for den neste fiskeriperioden også tas høyde for skremmeeffekt i forkant av fiskeriet. Det er derfor fra Oljedirektoratets side fastslått at den seismiske aktiviteten skal stoppes en uke før den neste fiskerperioden starter opp.
Holder avstand
Seismikkselskapet TGS har i sine tilsvar til Oljedirektoratet og Fiskarlaget understreket at de vil holde god avstand til fiskeaktiviteten: «Det vedlagte kartet viser delelinjen mellom det vestlige og østlige innsamlingsområdet, som er minimum 20 nm fra de områder hvor blåkveite fisket foregår. TGS vil tilpasse aktiviteten i det østlige området, slik at vi alltid holder minst 20 nm som minsteavstand.»
TGS vil samle inn data i det vestlige området av Carlsen 17 etter at første periode av blåkveite fisket er avsluttet og frem til 24. Juli 2017, samt etter at andre periode av blåkveitefisket er avsluttet.
Viktig sesongfiske
Blåkveitefisket er en viktig aktivitet for deler av kystflåten i sommerhalvåret. Fartøy under 28 meter kan fiske og lande inntil 5 000 tonn blåkveite fra og med 22. mai til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 2 100 tonn blåkveite fra og med 31. juli til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket.
Totalt er den norske kvoten på blåkveite i 2017 på 12 225 tonn.
Pressemelding fra Fiskarlaget

X