OKEA er prekvalifisert

OKEA er prekvalifisert

OKEA prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.

Norske myndigheter har opprettet et system for prekvalifisering av nye aktører på norsk kontinentalsokkel. Hensikten er å gi nye selskaper et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.
OKEA AS har i dag blitt prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel. OKEA er et nyetablert selskap med hovedkontor i Trondheim.
Til pressemeldingen

X