Økte volumer på Ivar Aasen

Det norske mener reservene på Ivar Aasen-feltet har økt med 35 prosent. De utvinnbare reservene er nå anslått til 210 millioner fat o.e.

Det norske oljeselskap har signert en unitiseringsavtale for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen med lisenshaverne i PL001B, PL242, PL457 og PL338. Det norske er operatør og vil ha 34,7862 prosent etter unitiseringen, ved gjennomføring av tidligere annonsert overtagelse av 40 prosent eierandel i PL457 fra Spike Exploration og E.ON E&P Norge AS.

Unitiseringen omfatter Ivar Aasen og West Cable-forekomstene. Hanz-forekomsten forblir i PL028B, hvor Det norske er operatør og har en eierandel på 35 prosent. Hanz planlegges å bygges ut i fase 2 av Ivar Aasen-utbyggingen.

Det norske estimerer brutto påviste og sannsynlige reserver (P50) for Ivar Aasen-utbyggingen (inkludert Hanz) på omlag 210 millioner fat oljeekvivalenter, en økning på omlag 35 prosent sammenlignet med P50 reserver ved årsslutt 2013. Netto til Det norske utgjør dette omtrent 74 millioner fat oljeekvivalenter.

Reserveøkningen er et resultat av inkludering av volumer i PL457 og PL338, samt positive resultater fra 16/1-16-brønnen in PL457 og havbunnsseismikk prosessert i forbindelse med en oppdatert dreneringsstrategi oversendt til Olje- og Energidepartementet i dag.

Den oppdaterte dreneringsstrategien har ikke identifisert behov for ytterligere brønner for å utvikle reservene i Ivar Aasen. Totale investeringer for Ivar Aasen-utbyggingen er estimert til NOK 27,4 milliarder, uendret fra Plan for utbygging og drift (PUD).

Fremdriften i Ivar Aasen-utbyggingen går i henhold til tidsplanen. Planlagt produksjonsoppstart er i fjerde kvartal 2016. Partnere i utbyggingen er Statoil, Bayerngas, Wintershall, VNG, Lundin og OMV

X