Dobler reservene på West Cable

Dobler reservene på West Cable

To avgrensningsbrønner på West Cable har bortimot doblet reservene på denne satellitten. West Cable bygges ut som en del av Ivar Aasen.

Oljefunnet 16/1-7 (West Cable) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) i 2004 og inngår i Ivar Aasen-feltet. Størrelsen på funnet før boring av avgrensningsbrønnene var på i overkant av tolv millioner fat millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Foreløpig beregning av tilleggsressursene er mellom tre og tolv millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Oljefunnet 16/1-7 (West Cable) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) i 2004 og inngår i Ivar Aasen-feltet.
Les også: En lang natt på jobben
Hensikten med avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A var å påvise utvinnbare tilleggs-ressurser av olje i sørøstlig av 16/1-7-funnet i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) nærmere hovedstrukturen på Ivar Aasen-feltet. Avgrensningsbrønnene ble boret ut fra en utvinningsbrønn som bores fra Ivar Aasen-plattformen.
16/1-26 S påtraff en om lag 25 meter gass/olje-kolonne i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), hvorav 15 meter i sandstein av moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2700 meter vertikalt dyp. Dette er grunnere enn tidligere beregnet olje/vann-kontakt for 16/1-7-funnet.
16/1-26 A påtraff om lag 75 meter med sandstein i Sleipnerformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet, men er tørr.

Older Post
X