Dobler reservene på West Cable

Dobler reservene på West Cable

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

To avgrensningsbrønner på West Cable har bortimot doblet reservene på denne satellitten. West Cable bygges ut som en del av Ivar Aasen.

Oljefunnet 16/1-7 (West Cable) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) i 2004 og inngår i Ivar Aasen-feltet. Størrelsen på funnet før boring av avgrensningsbrønnene var på i overkant av tolv millioner fat millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Foreløpig beregning av tilleggsressursene er mellom tre og tolv millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Oljefunnet 16/1-7 (West Cable) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) i 2004 og inngår i Ivar Aasen-feltet.
Les også: En lang natt på jobben
Hensikten med avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A var å påvise utvinnbare tilleggs-ressurser av olje i sørøstlig av 16/1-7-funnet i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) nærmere hovedstrukturen på Ivar Aasen-feltet. Avgrensningsbrønnene ble boret ut fra en utvinningsbrønn som bores fra Ivar Aasen-plattformen.
16/1-26 S påtraff en om lag 25 meter gass/olje-kolonne i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), hvorav 15 meter i sandstein av moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2700 meter vertikalt dyp. Dette er grunnere enn tidligere beregnet olje/vann-kontakt for 16/1-7-funnet.
16/1-26 A påtraff om lag 75 meter med sandstein i Sleipnerformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet, men er tørr.

Older Post
X