Opptur forventes i 2017Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk Olje- og Gass Foto: Norsk Olje- og Gass

Opptur forventes i 2017

Investeringene på norsk sokkel vil fortsette å falle utover i 2016 og inn i 2017 i følge Norsk Olje- og -Gass, men oppturen er ikke så langt unna.

I dag kom Konjunkturrapporten for 2015, og ettersom kostnadene ved flere prosjekter reduseres fører det til lavere investeringer i 2016 og utover i 2017. Det anslås at nedgangen snus i løpet av 2017, og at investeringene øker betydelig i både 2018 og 2019.
«-Basert på en politikk som skal nå FNs klimamål, vil det i 2050 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover» sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en kommentar til Konjunkturrapporten for 2015 fra Norsk olje og gass.  
Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet.
«-Den nødvendige omstilling som må til er godt på vei. Mange av oljeselskapene satte i gang tiltak for å bremse og redusere den høye kostnadsutviklingen, allerede før fallet i oljeprisen satte inn», sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
«-Omstillingen er et aktivt grep fra selskapene for å være mest mulig konkurransedyktig inn i framtida.»
Fremtiden for norsk petroleumsnæring ligger i stor grad i nord, viser rapporten. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et betydelig petroleumspotensial og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet. Vi ser det også som viktig at 23. konsesjonsrunde gjennomføres uten forsinkelser.
Bunnen nådd
«-Mye kan tyde på at bunnen i oljeprisen allerede er nådd. Vår analyse kan tyde på et moderat oppsving i oljeprisen de nærmeste årene», sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

Til Konjunkturrapporten 2015

X