Pandion prekvalifisertCara var et av de 3 største funnene på norsk sokkel i fjor. Kartografi: GeoPlayGround

Pandion prekvalifisert

Selskapet overtar samtidig samtlige av Tullow Oil Norge AS' utvinningstillatelser på norsk sokkel, inkludert Cara.

Les også: EM-data antyder storfunn
Pandion Energy AS er blitt prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel og har samtidig mottatt myndighetsgodkjennelse for å overta Tullow Oil Norge AS’ utvinningstillatelser på norsk sokkel, inklusive en 20% andel i PL 636 med det lovende Cara funnet.
Cara er et attraktivt olje- og gassfunn med robust prosjektøkonomi og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, med Gjøa-feltet som nærmeste nabo.
“Prekvalifiseringen av Pandion Energy og endelig gjennomføring av transaksjonen med Tullow Oil Norge AS er en viktig milepæl som demonstrerer kvaliteten på både team og operasjonell plattform. Siden selskapet ble etablert i november i fjor, har vi jobbet frem en rekke attraktive investeringsmuligheter innen alt fra leteprospekt til utbyggingsprosjekt. Med alle nødvendige myndighetsgodkjennelser på plass er vi nå klare til å videreutvikle porteføljen gjennom kjøp og deltagelse i lisensrunder”, sier Jan Christian Ellefsen, CEO i Pandion Energy.
Pandion Energy ble etablert i november 2016 og er et privateid olje- og gasselskap som satser på leting og utvikling av olje- og gassressurser på norsk sokkel.
Pandion Energy teamet kan vise til flere tekniske, kommersielle og finansielle suksesser etter nesten 10 år sammen i Tullow Oil Norge AS og, før det, Spring Energy. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er finansiert av Kerogen Capital, et internasjonalt forvaltningsselskap som har spesialisert seg på investeringer i vekstselskaper innen olje og gass. Med Kerogen som kompetent og sterk eier er Pandion Energy godt rustet til å bidra til fremtidig verdiskaping på norsk sokkel.

X