Ressursanslag endres ikke

Ressursanslag endres ikke

Statoil har boret avgrengninsgbrønn 16/2-22S nord på Johan Sverdrup. Det fører ikke til at ressursanslaget blir endret, skriver NPD.

Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-22 S på oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy.
Brønnen er boret om lag to kilometer nordvest for avgrensningsbrønn 16/2-9 S.
Feltet, som ble påvist i 2010, består av reservoarbergarter fra øvre trias til nedre kritt. Før brønn 16/2-22 S ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 302 – 477 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare olje.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen) og undersøke trykkommunikasjonen til den nordlige delen av Johan Sverdrup-feltet.
Brønnen påtraff en total oljekolonne på 16 meter sannsynligvis i Draupneformasjonen med vekslende sandstein, siltstein og leirstein. Reservoaregenskapene er moderate til dårlige og ikke av samme kvalitet som hovedreservoaret på Johan Sverdrup. Olje/vann-kontakten ble ikke påvist.
Basert på foreløpige beregninger vil ikke operatørens ressursanslag for feltet endres. Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatet med hensyn til en mulig framtidig utvikling.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
X