Runder 500 brønner

Runder 500 brønner

AGR har til sammen boret mer enn 500 brønner på verdensbasis siden 2000. AGR er det eneste oljeservice-selskapet som har boret et så stort antall brønner.

AGR har til sammen boret mer enn 500 brønner på verdensbasis. I forrige uke ble milepælen feiret på selskapets mange lokasjoner rundt omkring i verden, deriblant i Stavanger (bildet vedlagt), Trondheim og ved hovedkontoret i Oslo.

– På listen over verdens topp 10 operatører er vi det eneste oljeservice-selskapet som har boret et så høyt antall brønner, sier administrerende direktør Åge Landro.

500 borede brønner siden år 2000, betyr at AGR har boret en ny brønn hver 10. dag de siste 13 årene. I denne perioden har selskapet levert boreprosjekter for 106 kunder fordelt på 25 land, spredd over verdens seks kontinenter.

AGR Group kan vise til jevn vekst og mange oppdrag i 2013. Hele året endte med en EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and Amortization) på 175 millioner kroner. Justert for engangsposter som E&P-kostnader, advokathonorarer og kostnader i forbindelse med pågående strategiarbeid, var resultatet 208 millioner kroner.

Tilsvarende tall i 2012 var 110 millioner kroner.

– Resultatene våre i 2013 viser sterk og god vekst, på tross av at vi gjennomførte en omfattende omstrukturering av selskapet. Vi har vunnet store og viktige kontrakter de siste par årene, og opplever en stadig økende etterspørsel etter våre tjenester, særlig innen boring og brønn som er kjerneområdene våre, sier Landro.

– Vi ser positivt på 2014. Vi skal lede borekampanjer og bore brønner på norsk sokkel, i Middelhavet og Malta på vegne av våre kunder. Det vil i likhet med foregående år være behov for smarte og effektive løsninger. I tillegg har vi økt vår satsing på P&A (plug and abandonment), og vi har forsterket vårt fokus på riggkampanjer. Vi har også etablert et nytt satsningsområde innen software. Dette gir oss enda flere ben å stå på, sier Landro.

Selskapets norske team har i likhet med resten av selskapet lagt bak seg et år med høy aktivitet, og leverte blant annet sine første brønner i Hoop-området i Barentshavet.

I 2013 var AGR involvert i styringen av hele 15 prosent av alle letebrønner på norsk sokkel, i tillegg en rekke produksjonsbrønner.

– I 2013 boret vi for første gang like mange produksjonsbrønner som letebrønner, på norsk sokkel, sier Landro.

Les mer om AGR her

X