Samtykker til oppstart av RutilIllustrasjon: Statoil

Samtykker til oppstart av Rutil

Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i Gullfaks kan starte opp innretningene på forekomsten Rutil og begynne å produsere.

Rutil er en gassfylt struktur i Gullfaks Sør, som opereres av Statoil, i Tampen-området i Nordsjøen.
Rutil blir bygd ut med en standard havbunnsramme med fire slisser (bunnramme Q) med to enkle gassproduksjonsbrønner. Bunnrammen er knyttet opp mot den eksisterende infrastrukturen på Gullfaks A-innretningen for prosessering og eksport.
I planen for utbygging og drift av Rutil, som ble levert i desember 2014, anslår operatøren at tilstedeværende volumer i Rutil er 17,9 milliarder Sm3 gass og 2 millioner Sm3 kondensat. Forventede utvinnbare reserver er 11,9 millioner standard oljeekvivalenter.
Utbyggingen er blitt langt rimeligere enn forventet. Investeringskostnadene er snaut 3,8 milliarder kroner, mens PUD-estimatet var på 4,863 milliarder kroner.
Oppstartstidspunkt for produksjon er august/september 2016. Dette er flere måneder tidligere enn opprinnelig plan (desember 2016).
«OD er godt fornøyd med utviklingen av Rutil-prosjektet, som forventes å komme i mål både på kortere tid og med lavere kostnader enn opprinnelig plan,» sier Tomas Mørch, som er underdirektør for utbygging og drift i Nordsjøen nord.

PL 050
Statoil (Operatør): 51%
Petoro: 30%
OMV Norge: 19%

 

X