Spirit med lite oljefunn

Spirit med lite oljefunn

Spirit Energy fant mellom 0,3 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje i Heatherformasjonen i Nordsjøen.

Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i Nordsjøen.
Hensikten med brønn 35/9-13 var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Heatherformasjonen sandsteiner), undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten til reservoarbergartene og å utføre omfattende datainnsamling dersom funn. Hensikten med brønn 35/9-14 A var å avgrense funnet.
Brønn 35/9-13 ble midlertidig plugget og forlatt som følge av tekniske problemer. 35/9-14 ble boret 35 meter sørøst for 35/9-13, med samme letemål.
Brønn 35/9-14 påtraff en oljekolonne på om lag 20 meter i intra Heatherformasjonen, hvorav 10 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med dårlige reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.
Brønnen 35/9-14 A påtraff om lag 30 meter med vannførende intra Heatherformasjonen sandsteiner med spor av hydrokarboner og med dårlige reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.
Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,3 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Foreløpige vurderinger viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag. Rettighetshaverne vil evaluere funnet sammen med andre prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging.
Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
Brønnene 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3191, 3625 og 3707 meter og målt dyp på 3223, 3657 og 3900 meter under havoverflaten. 35/9-13 ble avsluttet i Rødbyformasjonen i nedre kritt, mens 35/9-14 og 35/9-14 A ble begge avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura.
Pressemelding NPD
X