Spor av petroleumIllustrasjon: Oljedirektoratet

Spor av petroleum

Wildcat-brønnen ved Frigg-GammaDelta har kun påvist spor av petroleum. Det melder Oljedirektoratet.

Undersøkelsesbrønn 25/2-19 A som ble boret sammen med avgrensningsbrønn 25/2-10 S ved Frigg-GammaDelta-funnet i Nordsjøen påviste spor av petroleum.
Oljedirektoratet skriver følgende i pressemeldingen:
Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 25/2-19 A var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Hugin- og Sleipnerformasjonene).
I Hugin- og Sleipnerformasjonene ble det påtruffet flere sandsteinslag på til sammen om lag 50 til 60 meter i hver av formasjonene med varierende reservoarkvalitet fra dårlig til god. I noen av sandsteinslagene i Sleipnerformasjonen er det spor av petroleum.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.
Utvinningstillatelse 442 er tildelt Aker BP (90,26 prosent) og LOTOS (9,74 prosent).
Pressemelding

Older Post
X