Statoil øker i UtgardSleipner A Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA

Statoil øker i Utgard

Statoil sikrer ytterligere eierandel i britisk lisens for Utgard-feltet

Statoil inngikk 1. juni en avtale om overtakelse av JX Nippons eierandel på 45 % og operatørskapet for den britiske lisensen for Utgard-feltet.
Ved fullføring av denne transaksjonen øker Statoil sin eierandel i den britiske lisens P312 til 100 %, etter tidligere å ha overtatt eierandeler fra First Oil i oktober 2015 og Talisman Sinopec i desember 2015. Statoil er operatør for lisens PL046 på norsk sokkel med 62 % eierandel.
Utgard, tidligere kjent som Alfa Sentral, er et gass- og kondensatfelt som strekker seg over delelinjen mellom Storbritannia og Norge.
Feltet planlegges utbygd med tilknytning til eksisterende infrastruktur på norsk sokkel for Sleipner, der Statoil er operatør.
En endelig investeringsbeslutning for Utgard planlegges før utgangen av 2016, med produksjonsstart i 2020.

X