Storsalg for EMGSBOA Thalassa Foto: EMGS

Storsalg for EMGS

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

EMGS rapporterer om salg av 3D EM-data for 2.4 millioner amerikanske dollar. Avtalene er inngått med flere ulike selskaper, og det er solgt data i Norskehavet og Barentshavet.

X