Størst i EuropaMed mer enn 100 lisenser og andeler i 20 produserende felt vil Wintershall DEA bli blant de fem største olje- og gassprodusentene i Norge. Foto: Wintershall

Størst i Europa

Det er nå inngått en bindende av tale om at Wintershall og DEA slår seg sammen. Norge blir svært viktig for det nye selskapet.

BASF og LetterOne oppretter et nytt ledende, uavhengig olje- og gasselskap i Europa med Wintershall DEA, og forventer at selskapet vil bli børsnotert på mellomlang sikt.

BASF og LetterOne har i dag inngått en bindende transaksjonsavtale om å fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter. Dermed slås Wintershall Holding GmbH, Kassel, og DEA (Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft), Hamburg, sammen til ett selskap: Wintershall DEA.

Wintershall DEA vil bli et av de største uavhengige olje- og gasselskapene i Europa.

Fusjonen forventes å bli gjennomført i første halvdel av 2019. Inntil da vil Wintershall og DEA fortsette sin virksomhet som to separate, uavhengige selskaper. BASF og LetterOne forventer at neste skritt blir å børsnotere Wintershall DEA ved utstedelse av en IPO.

«Vi er sikre på at fusjonen mellom Wintershall og DEA vil fremme strategisk vekst og skape synergier. Flere egenopererte prosjekter, stabile, langsiktige partnerskap og en styrket portefølje vil gi Wintershall DEA som felleskontrollert virksomhet en sterkere stilling på det internasjonale markedet,» forklarer Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall.

«En ting er sikkert: Wintershall og DEA – to tyske selskaper med lange tradisjoner – passer godt sammen. De utfyller hverandre med tanke på strategier, konsernsegmenter og internasjonal tilstedeværelse.

Jeg er sikker på at Wintershall DEA vil bli et ledende tradisjonelt tysk olje- og gasselskap, og den største uavhengige oljeprodusentenen i Europa,» sa Mehren, som er tiltenkt stillingen som konsernsjef i det nye selskapet Wintershall DEA.

«For Wintershall DEA vil Norge bli en enda viktigere vekstregion og – nest etter selskapets virksomhet i Russland – selskapets absolutt største produksjonsområde. Vi har et langt samarbeid bak oss fra Gjøa, Knarr, Nova og Veslefrikk. Med mer enn 100 lisenser og andeler i 20 produserende felt vil vi bli blant de fem største olje- og gassprodusentene i Norge. I løpet av de neste årene skal de egenopererte feltene Nova (Wintershall) og Dvalin (DEA) settes i produksjon. Det vil øke den samlede daglige produksjonen med over 200 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag.»

Nordsjøen er og vil fortsatt være den viktigste produksjonsregionen i Europa. Det er her vi er best kjent og det er her vi satser på et langsiktig engasjement, produksjon og partnerskap: i fremtiden som Wintershall DEA.

 

X