Tørr brønn i NordsjøenBrønn 1/5-5 Solaris er tørr. Kartografi: NPD

Tørr brønn i Nordsjøen

Nordsjøbrønn 1/5-5 Solars er tørr, melder Oljedirektoratet. Total Norge er operatør i PL 618.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet og 320 kilometer sørvest for Stavanger.
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Ulaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre trias (Skagerrakformasjonen).
Brønnen påtraff om lag 80 meter tykk sandstein i Ulaformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Reservoaret har kun spor av gass. Brønnen ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 618. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Til pressemeldingen

X