Tørt på Havfrue

Tørt på Havfrue

Suncor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-14 S Havfrue, og Oljedirektoratet melder at brønnen var tørr.

Suncor er operatør i PL 571. Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen, om lag fem kilometer vest for Balder-feltet og om lag 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i paleocen (Tyformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordgruppen). Brønnen påtraff 22 meter tykk sandstein i Tyformasjonen og 63 meter med sandstein i Statfjordgruppen som begge hadde gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.
Brønn 25/10-14 S ble boret til et målt dyp på 2474 meter og et vertikalt dyp på 2374 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias (Hegregruppen). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.
Brønnen ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin.
Les hele pressemeldingen her

X