Tørt på RaudåsenBrønn 34/2-5 S Raudåsen, boret av Aker BP. Kartografi: NPD

Tørt på Raudåsen

Brønn 34/2-5 S Raudåsen i PL790 sørvest for Knarr-feltet i Nordsjøen er tørr. Det melder Oljedirektoratet.

 

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 790, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/2-5 S. Brønnen er tørr.
Brønnen er boret om lag 6 kilometer sørvest for Knarr-feltet og 20 kilometer nord for Visund-feltet.
Primært letemål for undersøkelsesbrønn 34/2-5 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre jura – øvre trias (sandsteiner i Statfjordgruppen og i Lundeformajonen).
Sekundært letemål var å påvise reservoarkvalitet og petroleum i underliggende reservoarbergarter i øvre trias (Lundeformasjonen) sandsteiner.
Brønnen påtraff i det primære letemålet til sammen 72 meter med vannførende sandsteinslag i Statfjordgruppen, med varierende reservoaregenskaper fra moderate til meget gode.
I sekundært letemål ble det påtruffet vannførende sandsteinslag på til sammen 42 meter, hovedsakelig med moderate til gode reservoaregenskaper.
Brønnen er klassifisert som tørr, med spor av petroleum.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn data.
Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 790. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014.
Pressemelding OD
Pressemelding fra Capricorn Norge (Cairn)
FAKTA – PL 790
Aker BP – operatør – 30%
Wellesley Petroleum – 25%
Capricorn Norge AS – 25%
MOL Norge – 20%

 

X