Tørt på SerinBrønn 35/12-7 Kartografi: NPD

Tørt på Serin

Wellesley er i ferd med å avslutte boringen på undersøkelsesbrønn 35/12-7 Serin - fant bare spor av gass.

Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-7 i Nordsjøen.
Brønnen er boret om lag 2 kilometer sør for olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak) i nordlig del av Nordsjøen og 80 kilometer vest for Florø.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Heatherformasjonen).
Brønnen påtraff to enheter med sandstein innen Heatherformasjonen. Den øvre enheten hadde spor av gass i dårlig utviklet sandstein og om lag syv meter med vannførende sand med gode reservoaregenskaper. Den nedre enheten er på om lag 25 meter vannførende sandstein med gode reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.
Det er utført datainnsamling og prøvetaking
Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 925. Tillatelsen ble tildelt i TFO2017.
Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2726 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Osebergformasjonen i midtre jura.
X