Tørt vest for Aasta HansteenBrønn 6705/7-1 Stordal i PL705 Kartografi: NPD

Tørt vest for Aasta Hansteen

Brønn 6705/7-1, Stordal, i Norskehavet var tørr, det skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 705, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6705/7-1.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordvest for Aasta Hansteen-feltet i den nordlige delen av Norskehavet.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjonen).
Brønn 6705/7-1 påtraff to reservoarintervaller med til sammen om lag 200 meter mektige sandsteiner i Niseformasjonen med god til moderat reservoarkvalitet. Reservoarbergartene har kun svake spor av gass. Brønnen klassifiseres som tørr.
Det ble utført datainnsamling og prøvetaking.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 705. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013.
X