Trenger norsk oljeDet gjenstår å produsere mer enn halvparten av olje- og gassressursene på norsk sokkel. Hvis Barentshavet nordøst regnes med kan det fortsatt ligge 55 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter under Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det aller meste av (de uoppdagede) ressursene som fortsatt ikke er produsert forventes å ligge i Barentshavet.

Trenger norsk olje

IEA slår fast at verden vil trenge mye olje og gass. Norsk olje og gass er avgjørende for å gi en voksende globale befolkning energien den trenger.

– Rapporten viser at det vil være stort behov for olje og gass fra Norge i fremtiden, og også når klimamålene skal nås, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, skriver Norsk olje og gass.

Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at selv i deres mest klimaoptimistiske scenario så vil naturgass og olje vil stå for mye av verdens energi i 2040. De slår også fast at ved å bytte fra den oljen og gassen som produserer mest klimagassutslipp til den som produserer minst vil utslippene kunne reduseres med 25 prosent for olje og 30 prosent for gass.

– Vi vet at produksjon av norsk olje- og gass slipper ut 50 prosent mindre klimagasser enn verdensgjennomsnittet. Det er derfor dr. Fatih Birol, sjefen for IEA, slår fast at verden trenger all olje og all gass Norge kan produsere om vi skal nå klimamålene, sier Schjøtt-Pedersen.

En av IEAs største bekymringer i denne rapporten er at det i årene som kommer ikke vil bli produsert nok olje til å dekke behovet, dette skyldes lavere investeringer og mindre funn de siste fire – fem årene.

IEA frykter at dette kan gi en svært høy oljepris allerede i 2020 og at det vil ha en rekke negative konsekvenser for verdensøkonomien.

– En av de viktigste tingene Norge kan gjøre er å sikre at vi har tilgang til nok attraktivt areal til å lete etter og utvinne olje, og fortsatt ha stabile og forutsigbare rammevilkår for næringen slik at den kan investere på norsk sokkel også i fremtiden, det er bra for både arbeidsplasser, norske lokalsamfunn og det globale klimaarbeidet, sier Schjøtt-Pedersen.

X