Utvider samarbeid i BarentshavetBOA Thalassa Foto: EMGS

Utvider samarbeid i Barentshavet

EMGS rapporterer også om et salg fra multiklinet-biblioteket sitt på norsk sokkel.
De to avtalene utgjør totalt USD 2 millioner.
X