Verdens største og verdens sterkeste Foto: Lundin Norway

Verdens største og verdens sterkeste

Lundin melder om en spektakulær letekampanje i Barentshavet i 2020. Verdens største flyterigg skal bore brønnene, og den assisteres av det som er verdens kraftigste ankerhåndteringsfartøy.

Boreriggen West Bollsta ligger nå ved Hanøytangen for klargjøring. Senere i år settes kursen mot Barentshavet hvor hun skal bore letebrønner for Lundin, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er verdens største semi-rigg (halvt nedsenkbar) og også blant de mest avanserte. Riggen er vinterisert for å kunne operere i Barentshavet også vinterstid, og den kan bore på det som klassifiseres som ultradypt vann (mist 1 500 meter).

Det er vanskelig ut fra bilder å forstå hvor stor West Bollsta er, men om hun ble plassert på taket av Slottet i Oslo ville den stikke utenfor på alle kanter. Og med full last og i nedsenket tilstand er total vekt mer enn 71 000 tonn. Ingen tilsvarende rigg i verden er større.

Borekampanjen for Lundin blir riggens første oppdrag.

Som en del av forberedelsene til boreoperasjonen har ankerhåndteringsfartøyet Island Victory allerede vært i Barentshavet og lagt klar anker og kjetting for West Bollsta. Og om riggen er stor, så står ikke båten noe tilbake heller.

Den norskbygde Island Victory er verdens kraftigste ankerhåndteringsfartøy med en trekkraft på 477 tonn. Kapasiteten til dette fartøyet gjør i tillegg operasjonen svært effektiv. Normalt ville den krevd tre turer frem og tilbake mellom Vestlandet og Barentshavet. Denne gangen klarte vi det på én.

Les mer og se video av boreriggen på Lundins nettsider

X