Wintershall ut av ByrdingUtbygging av byrding Illustrasjon: © Statoil ASA

Wintershall ut av Byrding

Statoil har undertegnet en avtale om kjøp av Wintershall Norges andel på 25 prosent i Byrding-prosjektet på norsk sokkel.

Når denne avtalen sluttføres vil Statoil øke sin andel fra 45 prosent til 70 prosent. Byrding (PL090B) er et Statoil-operert olje- og gassfunn i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ligger nær Troll-/Fram-området, som representerer et kjerneområde for Norges olje- og gassproduksjon.
– Byrding er et lavkostprosjekt som er lønnsomt med dagens oljeprisnivå. Gjennom denne transaksjonen styrker vi vår posisjon ytterligere i et av Statoils kjerneområder, sier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift vest.
Statoil og partnerne leverte i august inn plan for utbygging og drift til myndighetene. Investeringsanslagene ble redusert fra opprinnelig om lag 3,5 milliarder kroner til dagens anslag på om lag 1 milliard kroner. Utvinnbare volumer er anslått til om lag 11 millioner fat oljeekvivalenter.
Denne avtalen representerer enda et kjøp av Statoil i et kjerneområde, etter økningen i Wisting-funnet i Hoop-området i Barentshavet i september, og transaksjonene for Utgard-feltet nær Sleipner i Nordsjøen i 2015 og 2016.
Produksjonen fra Byrding-feltet skal etter planen starte i tredje kvartal 2017. Prosjektet vil dermed gi inntekter samme år som investeringene gjøres.
Dato for ikraftsettelse av transaksjonen er 1. januar 2016. Sluttføring av avtalen er avhengig av ordinære vilkår, blant annet myndighetenes godkjenning.

PL 090B
Statoil ASA (operatør): 70%
Idemitsu: 15%
Engie: 15%

Pressemelding

X