Beveger seg 6 cm i året

Beveger seg 6 cm i året

26 millioner kubikkmeter fjellmasser kan rase ut i Kåfjord.

Fjellet Gámanjunni 3 ligger på østsiden av Manndalen og er ett av fjellene i landet hvor NVE frykter mest at det vil gå fjellskred, skriver NRK. Fjellet beveger seg 6 cm i året, og i en ny sårbarhetsanalyse fra Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) må beboerne under fjellet kunne forberede seg på rask evakuering dersom fjellmassivet raser ut.
I alt ni bolighus og flere hytter i Manndalen risikerer å bli knust av enorme steinmasser, i tillegg vil det gi store konsekvenser for hele Kåfjord kommune.
Tidligere undersøkelser viser at 26 millioner kubikkmeter med fjellblokker vil kunne løsne fra fjellsiden og rase fra fjellet.
Raset vil blokkere Manndalselva slik at det dannes en demning. Når denne brister, vil vannmassene komme ned mot bebyggelsen og gi store konsekvenser, ikke bare for bygda Manndalen, men hele Kåfjordsamfunnet.
Les også: Overvåker fjellparti i Kåfjord
Les hele saken på nrk.no

X