Dramatisk i DrivaNVE gravde en kanal på om lag 2 x 1 meter gjennom snødemningen i Driva. Her fra arbeidet med veien fram til skredet. Foto: NVE/Priska Hiller

Dramatisk i Driva

Det er fortsatt fare for at gjenværende vannmasser kan bryte gjennom snøskredet som demmer opp Driva.

35 boliger forblir evakuert og det er fortsatt stans i en skiferbedrift med 50 ansatte, etter beskjed fra politiet.
NVE gravde onsdag kveld en kanal på om lag 2 x 1 meter gjennom snødemningen i Driva, slik at noe av vannet nå renner gjennom på en kontrollert måte. Det er fortsatt store vannmasser som kan bryte gjennom demningen, slik at is og vannmasser føres ukontrollert nedover i elveløpet.
Skredet ligger ute i elva med et areal på 60 x 50 meter. Bak demningen ligger store skredmasser løst i elveløpet. Dette demmer opp om lag 180 000m2 vann. Vanntilsiget fra tirsdag kveld har rent ut.
NVE vil torsdag fortsette arbeidet med å øke vanngjennomstrømmingen gjennom snøskredet på en forsvarlig måte.
For å unngå farlige situasjoner i en vinterflom eller ved mye nedbør, må mest mulig av snøen og demningen i elveløpet fjernes i løpet av den nærmeste uken.
NVE vurderer fortløpende situasjonen, har godt samarbeid med politi på stedet. Politiet avgjør behovet for fortsatt evakuering.
Pressemelding

X