Er bergenserne dumme? Hovedveien mellom Bergen og Voss er til stadighettruet av ras. Det er abere et under at det ikke har gått flere liv. Denne advarselen er fra sist uke.

Er bergenserne dumme?

Det er komplett uforståelig at bergenserne i så mange år har godtatt å leve med rasfaren langs innfartsåren fra Voss og Østlandet.

Denne saken ble først publisert i GEO 06/19.

Noen få familier i Romsdalen har fått medienes oppmerksomhet gjennom fem år. De har vært truet av fjellskred og måttet evakuere eiendommene sine et utall ganger.

Mediene har simpelthen elsket den trusselen Veslemannen stod for. Støyen rundt Veslemannen har rett og slett vært god underholdning, fordi vi har hatt full tillitt til at NVEs prognoser ville melde «rødt farenivå» i forkant av et livstruende skred. Geologene i NVE har på sin side drevet et svært interessant samfunnsprosjekt med nærmest ubegrensede midler og i full offentlighet, i håp om å forutse «katastrofen».

Geologer generelt har også kunnet glede seg over å se naturkreftene i sving på en måte som lærebøkene ikke klarer.

Samtidig lever tusenvis av vestlendinger med skredfaren hver eneste dag. I slutten av august skjedde det uunngåelige igjen. Langs E16 mellom Bergen og Voss gikk to store ras om lag to kilometer fra hverandre. Uværet den natten ble en ny påminnelse om at denne smale og svingete Europaveien som klistrer seg inntil fjellsidene ikke holder en standard som bilistene fortjener og bompengene tilsier (GEO 01/2019: “Veien er langt fra trygg”).

De to skredene var ikke varslet. Ingen hadde meldt «rødt farenivå» og derfor stengt veien for å sikre bilistene. Og det til tross for at strekningen, blant annet på grunn av rasfaren, i fjor ble kåret til «Norges verste vei». En lokal geolog tok for noen år siden bladet fra munnen: «Det er livsfarleg å kjøre her, og det kan godt publiserast på riksdekkande nyheter, sidan det er stamveien mellom Bergen og Oslo».

Selvsagt er det mer spektakulært at en hel fjellside truer med å rase ut i et eneste, voldsomt brak, under full TV-overvåking, enn gjentatte steinsprang og steinskred som er helt umulig å forutsi når kommer, og som kanskje kun tar med seg en uheldig bilist.

Det vi likevel undrer oss over er hvordan bergenserne, eller skal vi si vestlendingene, har kunnet godta å måtte forholde seg til en «krøttersti» når de kjører østover, at de ikke har forlangt tunnel for lenge siden. Vi som kommer over fjellet fra Østlandet, er jo mildest talt sjokkert over veistandarden de siste milene inn mot Bergen. I stedet for å ta tak og legge fullt press på tunnel mellom Arna og Voss, krangler bergenserne om hvor stamveien over fjellet skal gå. De klarer ikke en gang å bestemme seg for et trasévalg. Slike har de holdt på i tiår etter tiår. Resultatet er at ingenting skjer.

Er bergenserne dumme?

HALFDAN CARSTENS

 

X