Author: Halfdan Carstens

AvatarGeoPublishing AS

1 2 3 178 10 / 1778 POSTS
Utvinningsgraden vil øke til 85 prosent

Utvinningsgraden vil øke til 85 prosent

Norges nest største gassfelt blir enda større, og sikrer leveranser til England langt fram i tid. [...]
Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler

Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler

Den forventede økningen i etterspørselen etter metaller som følge av elektrifiseringen nødvendiggjør utvinning av dyphavsmineraler. [...]
Norsk sokkel både lønnsom og attraktiv

Norsk sokkel både lønnsom og attraktiv

Søknadsbunken viser at det fortsatt er stor interesse for å lete etter nye olje- og gassforekomster på norsk sokkel. Totalt 31 selskaper har søkt i TF [...]
Rike forekomster på dypt vann

Rike forekomster på dypt vann

Kunnskap fra et hydrotermalfelt i Atlanterhavet gir grunnlag for å tro på mineralforekomster av god kvalitet på midthavsryggen langt ute i Norskehavet [...]
Produksjon av dyphavsmineraler er nært forestående

Produksjon av dyphavsmineraler er nært forestående

I beste fall kan det bli utvunnet manganknoller i Stillehavet om bare tre år. [...]
Verdenseliten er på vei!

Verdenseliten er på vei!

Siste utgave av TIME hadde dyphavsmineraler som «cover story», og i oktober kommer verdens fremste ekspertise på en rekke fagfelt til Bergen for å dis [...]
Vil bore dypt for å påvise mineraler

Vil bore dypt for å påvise mineraler

Mest lest i sommer: Oljeserviceselskapet DeepOcean har gått inn som majoritetseier i bergensbaserte Adepth Minerals. Det kan bety et kvantesprang i ut [...]
Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark

September 2021: Gjennom Reisadalen renner Reisaelva som gjennom millioner av år har skåret seg ned gjennom paleozoiske og prekambriske bergarter. [...]
ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

Når verdens fremste eksperter innen fagfeltet dypvannsmineraler kommer til Bergen i oktober, blir konferansen om muligheter og utfordringer åpnet av I [...]
Følger forskningstokt i Norskehavet

Følger forskningstokt i Norskehavet

Et forskningstokt i regi av IODP vil frem til 6. oktober rapportere jevnlig til geofoskning.no sine lesere om det vitenskapelige arbeidet. [...]
1 2 3 178 10 / 1778 POSTS
X