Author: Halfdan Carstens

1 2 3 100 10 / 994 POSTS
Repsol legger ikke (!) ned letevirksomheten i Norge

Repsol legger ikke (!) ned letevirksomheten i Norge

Manglende suksess gjør imidlertid at det spanske selskapet omstrukturerer og reduserer leteaktiviteten på norsk sokkel. [...]
En storstilt dugnad

En storstilt dugnad

I løpet av drøye to år skal 600 000 borkaks-prøver fra norsk sokkel digitaliseres. I beste fall kan oljeselskapene håpe at prosjektet gir økt funnrate [...]
Først og fremst industribygger

Først og fremst industribygger

Ivar S. Fossum har et sterkt ønske om å bygge industri basert på norske naturressurser. Nå er han på oppløpssiden. [...]
Det flate Norge

Det flate Norge

Ved innflyvningen til Gardermoen kan vi på gode dager få et flott utsyn over det geologene kaller «det subkambriske peneplanet». [...]
Det endelige beviset

Det endelige beviset

Det bør ikke herske noen tvil lenger. Gruvedrift på rutil og granat på forekomsten i Engebøfjellet vil bli svært lønnsom for Nordic Mining. Nå skal de [...]
Samler kunnskapen i én portal

Samler kunnskapen i én portal

I Sandefjord bygges et nasjonalt, historisk arkiv for den norske bergindustrien. Hensikten er å ta vare på vår felles kulturarv. [...]
Ny 3D gir nytt håp

Ny 3D gir nytt håp

Utforskningen av Barentshavet lider av få store funn. Reprosessering av gamle 3D-bredbånddata gir imidlertid håp om en gigant vest for Johan Castberg- [...]
Markvard Sellevoll har gått bort

Markvard Sellevoll har gått bort

Markvard A. Sellevoll var en markant skikkelse innen norsk geofag, og han var den første som organiserte seismiske undersøkelser på den norske kontine [...]
Verdens vindkapasitet øker

Verdens vindkapasitet øker

Verdens totale kapasitet for offshore vindkraft utgjør mindre enn 20 prosent av Norges vannkraftkapasitet. [...]
Jorda forsvinner – ingen bryr seg

Jorda forsvinner – ingen bryr seg

Bruk av matjorda til utbyggingsformål øver et større press på naturressursene og miljøet enn hva gruveselskapene noen gang vil klare. [...]
1 2 3 100 10 / 994 POSTS
X