Author: Halfdan Carstens

Avatar

1 2 3 175 10 / 1745 POSTS
Gigantfeltet forduftet over natten

Gigantfeltet forduftet over natten

Det er ingen tvil om at det ligger olje i oppsprukket basement på Ronaryggen vest for Shetland. Spørsmålet vedrørende flere funn er hvor mye som kan p [...]
Vikingtidsmuseet: Utstrakt bruk av stein

Vikingtidsmuseet: Utstrakt bruk av stein

Det planlagte Vikingtidsmuseet skal dekkes med bortimot 9000 kvadratmeter med skifer. [...]
Kunne vært fatalt – for en hel generasjon

Kunne vært fatalt – for en hel generasjon

Nok en gang har det skjedd. Heldigvis ble ingen truffet av steinblokkene da de raste ned i veibanen. [...]
BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

Nyheten er datert 31. mars. Altså er den ikke aprilsnarr. [...]
Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark

April 2021: Hallingskarvets markante brattkant sett fra sør kan geologisk sammenliknes med en bokstabel bestående av tre bøker. [...]
Fant olje der Shell ga opp

Fant olje der Shell ga opp

Blasto-funnet (31/2-22S) på en nedkastet juraisk forkastningsblokk rett nord for Troll-feltet i Nordsjøen kan inneholdende så mye som 120 millioner [...]
Mulige tilleggsreserver for Solveig-feltet

Mulige tilleggsreserver for Solveig-feltet

Lundin har påvist mellom tre og ni millioner fat utvinnbare o.e. i tilknytning til Solveig-feltet. [...]
Nok en suksess med nærfeltleting

Nok en suksess med nærfeltleting

Equinor har med brønnen 31/2-22S påvist opp mot 120 millioner fat i Blasto-prospektet rett nord for Troll-feltet. Det er dermed det største funnet på [...]
Dyphavsmineraler på børs

Dyphavsmineraler på børs

Tirsdag denne uka ble Green Minerals, et datterselskap av SeaBird Exploration, tatt opp på Euronext Growth. På første børsdag steg aksjenes verdi med [...]
Harald Brekke inn som leder av FN-kommisjon

Harald Brekke inn som leder av FN-kommisjon

I ett år skal den erfarne geologen lede Den juridiske og tekniske kommisjon underlagt Den internasjonale havbunnsmyndigheten. [...]
1 2 3 175 10 / 1745 POSTS
X