Author: Halfdan Carstens

Avatar

1 2 3 178 10 / 1777 POSTS
Det «luktet» olje

Det «luktet» olje

Brønnen ble boret tett opp mot det vi trodde var en sterk EM-anomali, men var like fullt tørr. Den har derfor stor læringsverdi som vi nå deler med pe [...]
Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk olje [...]
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Juni 2021: Fra E6 ser vi i vest en mengde fjell. Høyest av dem alle er de fire 2000-metertoppene som utgjør kronen på Snøhetta-massivet. [...]
Samarbeidsprosjekt ble vinner

Samarbeidsprosjekt ble vinner

Prosjektet Released Wells Initiative ble utropt som årets vinner av Exploration Innovation Prize. [...]
Norges berggrunn kan bidra positivt

Norges berggrunn kan bidra positivt

Det grønne skiftet presser frem økende produksjon av en rekke kritiske metaller. Norge kan gå foran og vise vei for hvordan miljøvennlig drift kan for [...]
Står til stryk

Står til stryk

Norsk olje og gass har gjort opp status for leting på norsk sokkel etter tre måneder av 2021. Framstillingen er dessverre lite oppmuntrende for oss so [...]
Avgjørende boring i Barentshavet

Avgjørende boring i Barentshavet

EM-data antyder at det kan finnes hydrokarboner i Shenzhou-prospektet som Equinor nå borer. Et funn vil være et skikkelig gjennombrudd og en seier for [...]
«Small is less»

«Small is less»

Det er overveiende sannsynlig at felt som bygges ut med mindre enn 100 millioner fat i reserver ender opp med betydelig lavere akkumulert produksjon. [...]
En gigantisk mineralforekomst

En gigantisk mineralforekomst

Med bakgrunn i NGUs vurdering av forekomstens in situ verdi til flere hundre milliarder kroner, har Norge Mining satt i gang detalj-prospektering. [...]
«Cast your vote!»

«Cast your vote!»

Vi må ære de som æres bør. På konferansen "Recent Advances in Exploration Technology" har juryen valgt ut tre finalister som alle har bidratt til den [...]
1 2 3 178 10 / 1777 POSTS
X