Kartlegger skred i Nord-Aurdal

Kartlegger skred i Nord-Aurdal

NGU skal i løpet av de neste ukene gjøre løsmassekartlegging i Nord-Aurdal kommune.

Norges geologiske undersøkelse er i april på plass i Nord-Aurdal for å foreta kartlegging av løsmasser og landformer. Dette vil skje i tidsrommet 16. – 28. april.
Minst to geologer skal utføre feltkontroll og vil gå rundt på innmark og tomter med spader, stikkstang og felt-PC. De vil være på ulike steder i kommunen.
Kartleggingen er fokusert mot skred i bratt terreng, i samarbeid med NVE, og kartene vil blant annet bli brukt som et av flere grunnlag i kommende farevurderinger.
Det er geologene Lena Rubensdotter og Gro Sandøy som skal utføre undersøkingene. De vil ta hensyn til annen aktivitet og forsøke å ikke forstyrre, men de kan bli å se rundt i kring i gatene og i terrenget. De har også hver sin bil, merka med NGUs logo, som vil stå parkert på ulike steder i områdene der de arbeider.
Geologene vil gjerne at folk tar kontakt med spørsmål og eventuell relevant informasjon om løsmasser og skredaktivitet, når de er ute og gjør undersøkingene.
Nord-Aurdal Kommune
Newer Post
Older Post
X