Kvikkleire stopper planeneDen planlagte nye traseen for 109. Det røde er området med kvikkleire.

Kvikkleire stopper planene

Statens Vegvesen må planlegge ny trase for ny, firefelts fylkesvei 109 i Sarpsborg pga kvikkleire.

Undersøkelser av grunnen gjort i vinter viser at det er er kvikkleire i området, og enkelte steder er det 46 meter ned til fast fjell. Dermed må planene for ny, firefelts, fylkesvei 109 i Sarpsborg, gjøres om.
– For å få frem to nye felt, som er det vi planlegger, så må vi se etter andre traséer enn dagens, sier prosjektleder Hege Saxebøl Moum i Statens Vegvesen.
– Anleggsarbeid kan utløse ras
– Blir trykket stort nok, så klapper denne korthusstrukturen sammen og leira går over fra fast til flytende form.
Moum sier de hadde håpet at de kunne gjøre noe for å bedre stabiliteten, men ser at det blir veldig komplisert, og skal nå se om de finner en ny trasé sammen med kommunene og fylkeskommunen.
Les saken hos nrk.no

X