Author: Ingvild Carstens

Avatar

1 2 3 97 10 / 964 POSTS
Nyheter koster …

Nyheter koster …

... mindre enn de smaker. Vi jobber daglig med å videreformidle nyheter fra alle bransjer der geofaglig kunnskap er avgjørende for virksomheten. Men a [...]
Call for papers

Call for papers

Taking place in February next year, DIGEX2021 now welcomes abstract submissions on how digital technology is enabling the oil & gas industry. [...]
Sender hele staben til konferansen

Sender hele staben til konferansen

NCS Exploration – Recent Discoveries blir i år holdt på en digital plattform. Det gjør konferansen mer tilgjengelig for langt flere enn tidligere. [...]
Innspillingen har startet!

Innspillingen har startet!

Konferansen NCS Exploration går av stabelen om drøyt to uker. Innspillingen av de digitale sesjonene er i gang. [...]
NCS-konferansen blir digital!

NCS-konferansen blir digital!

En digital konferanse gir deltakerne flere fordeler sammenliknet med det tradisjonelle fysiske formatet. Expronews.com har intervjuet Ingvild Ryggen C [...]
En kostnadseffektiv dugnad

En kostnadseffektiv dugnad

Expronews.com: 600 000 borkaks-prøver fra norsk sokkel skal digitaliseres for å gi ny innsikt i sokkelgeologien. [...]
Svarer på NGI-skepsis

Svarer på NGI-skepsis

Digital Geologi holder fast ved at den nye metoden for påvisning av kvikkleiresoner -«Orkdalmodellen» - er liv laga og skriver at de gjerne vil utvide [...]
Her sprenges 90 000 tonn stein

Her sprenges 90 000 tonn stein

34 000 kubikkmeter fjell ble øyeblikkelig til sprengstein da en salve ble satt av i Nordtorp Grustak. [...]
Sensasjonelle fossilfunn

Sensasjonelle fossilfunn

Ei internasjonal forskergruppe har gjennom seks sesonger arbeidet på Digermulhalvøya i Vestertana, Finnmark, og gjort oppsiktsvekkende fossilfunn. [...]
Demokratiet utfordres

Demokratiet utfordres

Klimahysteriet rammer politikerne som en boomerang, så det politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. [...]
1 2 3 97 10 / 964 POSTS
X